Počítačový sběr dat - N445054
Anglický název: Computer Data Acquisition
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B445012
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B445012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Počítačový sběr dat je předmět, kter nabízí studentům znalosti z oblasti praktické inženýrské informatiky. Zaměřuje se na připojení reálných zařízení k počítači, typicky se jedná o čidla, servomotory, digitální kamery a mikropočítače. Předmět je zaměřen prakticky tak, aby byl student schopen nové poznatky a vědomosti aplikovat.
Poslední úprava: Mareš Jan (06.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat základní elektrotechnické součástky v oblasti informatiky.

Spravovat komunikaci mezi počítačem (mikropočítačem) a periferií.

Používat kamerové a robotické systémy jako měřicí a akční členy.

Poslední úprava: Mareš Jan (06.11.2012)
Literatura -

Z. Vlach,J.Řízení a vizualizace technologických procesů.BEN,Praha,1999,808605666X

D. Dušek, F., Honc, D.,Matlab a Simulink, Univerzita Pardubice, Pardubice,2005,8071947768

Poslední úprava: Mareš Jan (15.11.2012)
Studijní opory -

www.honeywellprocess.com/

www.mathworks.com/

www.ni.com/

Poslední úprava: Mareš Jan (06.11.2012)
Sylabus -

1.Úvod do předmětu. Systémy pro měření a řízení. Binární soustava

2.Senzory a akční členy. Přirozené a unifikované signály

3.Karty pro sběr dat. Připojení

4.Elektrické obvody. Základní elektrotechnické součástky

5.Operační zesilovače.

6.Vzorkování signálu. Filtrace. A/Č převodník, Č/A převodník, PWM

7.Logické obvody.

8.Klopné obvody.

9.Počítač. Jednočipový mikropočítač.

10.Periferie. Sběrnice. RS 232. USB

11.Počítačové zpracování obrazu. Barevné modely. Připojení kamer

12.Bezdrátové technologie

13.Robotické systémy

14.Aplikační příklady

Poslední úprava: Mareš Jan (04.12.2013)
Studijní prerekvizity -

Matematika I

Poslední úprava: Mareš Jan (06.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 40
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 20