Laboratorní projekt II - N453020
Anglický název: Laboratory Project II
Zajišťuje: Děkanát FCHI (453)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Janda Václav prof. Ing. CSc.
Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.11.2013)
Práce na vybraném výzkumném projektu. Student si volí téma z aktuální nabídky. Cílem předmětu je zapojení studentů do výzkumných projektů, postupný přechod od spolupráce na řešení dílčích výzkumných úkolů k samostatné vědecké práci, aktivní práce s odbornou literaturou (převážně cizojazyčnou) a prezentace získaných poznatků odborné veřejnosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.11.2013)

Studenti budou umět:

  • spolupracovat v rámci týmu na řešení vybraného výzkumného projektu
  • samostatně pracovat s odbornými informačními zdroji
  • prezentovat získané výsledky
Literatura -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.11.2013)

Individuální dle zaměření projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.11.2013)

Individuální dle zaměření projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.11.2013)

1.-14.: Spolupráce na řešení výzkumného projektu v laboratoři ústavu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.8 50
Práce na individuálním projektu 5 140
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100