Administrace webového a databázového serveru - N500016
Anglický název: Administration of web and database server
Zajišťuje: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií (500)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Valenta Michal Ing. Ph.D.
Záměnnost : N500017
Je záměnnost pro: N500017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti se seznámí s administrací databázových a webových serverů a služeb. Budou schopni nainstalovat, nakonfigurovat, provozovat, testovat a zálohovat komplexní systémy databázových a webových služeb. V rámci vyváženosti budou studenti seznámeni se třemi různými koncepcemi databázových strojů - Oracle jako reprezentanta velkého komerčního systému, PostgreSQL jako reprezentanta komplexního a velmi pokročilého databázového stroje udržovaného a vyvíjeného komunitou jako software s otevřeným zdrojovým kódem, a MySQL jako reprezentanta nejužívanějšího databázového stroje z pohledu návaznosti na webový server Apache.
Poslední úprava: Svozil Daniel (14.12.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

administrovat databázové a webové servery a služby

administrovat databázové stroje Oracle, PostgreSQL a MySQL

konfigurovat webový server Apache

Poslední úprava: Svozil Daniel (14.12.2016)
Literatura -

Kabir, M. J. Apache Server 2: kompletní příručka administrátora. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0319-6.

Mullins, C. S. ''Database Administration: The Complete Guide to Practices and Procedures''. Addison-Wesley Professional, 2002. ISBN 0201741296.

Poslední úprava: Svozil Daniel (14.12.2016)
Studijní opory -

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-AWD/

(nutné přihlášení)

Poslední úprava: Svozil Daniel (14.12.2016)
Sylabus -

1. Architektura databázového stroje z pohledu instalace, konfigurace a zálohování.

2. Koncepce databázových strojů Oracle, PostgreSQL a MySQL.

3. Specifika konfirgurace, administrace a zálohování Oracle.

4. Specifika konfigurace, administrace a zálohování PostgreSQL.

5. Specifika konfigurace, administrace a zálohování MySQL.

6. Běžná údržba a zálohování v jednotlivých DB strojích.

7. Techniky detekce a ladění problematických SQL dotazů.

8. Webový server Apache, vlastnosti, architekruta, instalace.

9. Konfigurace serveru Apache, testování.

10. Moduly serveru Apache.

11. Autentizace a autorizace, bezpečnost, sledování přístupů k serveru, nástroje pro analýzu.

12. Zálohování a obnova dat, integrita webového serveru.

13. Integrace a konfigurace MySQL a PHP do webového serveru, phpMyAdmin.

14. Proxy server, přepisování URL, optimalizace, load balancing.

Poslední úprava: Svozil Daniel (14.12.2016)
Studijní prerekvizity -

Teoretické základy a praktické zkušenosti s používáním databází a znalost základních webových technologií.

Poslední úprava: Svozil Daniel (14.12.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 30
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 128 / 140