Seminář z chemie a toxikologie - N504001
Anglický název: Chemistry and toxicology: Seminar
Zajišťuje: Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (504)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2015 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Herink Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.08.2015)
Seznámení se základními pojmy z laboratorní praxe a bezpečnosti práce v laboratořích s ohledem na provozní laboratoře
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.08.2015)

Studenti budou umět:

anorganickou i organickou chemii v rozsahu středoškolských znalostí odpovídajících výuce na gymnáziiích s přírodovědnýcm zaměřením

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.08.2015)

Z: Sedmidubský D., Flemr V., Svoboda J., Cibulka R. : Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha (2011), 978-80-7080-790-3

Z: Flemr V., Holečková E. : Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii VŠCHT Praha(2001),80-7080-435-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.08.2015)

D.Sedmidubský a kol.: Prezentace přednášek OACH-I - http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach-prednasky.html

Elektronické studijní opory - http://eso.vscht.cz/predmety/N101005/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.08.2015)

Studenti píší dva průběžné testy a zápočtový test.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.08.2015)

1.Electron configuration of atoms and ions, periodic table of elements - trends properties, oxidation states and their stabilities.

2.Chemical reactions and quantification of equations - reactions with and without changing the oxidation state.

3.Molecular elementary non-metals and their compounds - octet rule, electron patterns, formal charge, the basic shapes of molecules, hybridization, polarity binding and bond energy. Basic molecular oxides, hydrides and halides (nomenclature and activity).

4.Ions in solutions and their salts. Properties of water dissociation, pH, hydration, hydrolysis, nomenclature of cations and anions, hydrogen halides and their acidity.

5.Ionic crystals, solubility of salts, oxoanions and oxoacids, hydroxy anions.

6. Coordination compounds and metals - coordination numbers, shapes of complexes, ligands, basic terminology, structure and bonding in metals, preparation and production of technologically important metals.

7.Solid compounds of metals and nonmetals - structure of binary compounds, oxides and their redox and acido-basic properties, covalent halides, important sulfides, nitrides, amides, carbides.

8.Trends of physical and chemical properties resulting from the periodic table.

9.Lewis´ theory and its aspects on the structure and reactions of inorganic compounds.

10.Alkans and cycloalkanes - nomenclature principles, spatial structure, reactivity (radical substitution - halogenations, oxidation).

11.Alkens and alkynes - nomenclature, isomerization, reaction (electrophilic addition, radical addition, oxidation), dienes.

12.Aromatic hydrocarbons - simple and cyclic aromatic hydrocarbons (arens), their reactivity and derivatives.

13.Derivates from hydrocarbons - Halogen-derivates, organometallic compounds, alcohols and phenols.

14.Derivates from hydrocarbons - aldehydes and ketones, carboxylic acids, nitro compounds, and amines.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.08.2015)
  • znalost základů chemie, fyziky a matematiky