Manažerské dovednosti I - N832043A
Anglický název: Soft Skills I
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2012 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 35 / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Holeček Michal Ing.
Karnetová Petra Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (18.01.2010)
Předmět je určen studentům 3., 4. a 5. ročníků, kteří mají zájem o rozvoj svých znalostí a dovedností v oblasti vedení lidí a efektivní spolupráce. Semináře budou rozděleny do 4 tématických okruhů: prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, dovednosti v oblasti vedení lidí a týmová spolupráce. Předmět bude vyučován interaktivní formou externími odborníky z nadnárodní korporace Procter & Gamble. Tento kurz je určen těm, kteří chtějí v budoucnu úspěšně vést tým lidí či se stát jeho úspěšnou součástí. Absolventi kurzu získají certifikát od společnosti Procter & Gamble.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: VED832 (08.10.2013)

Studenti budou umět:

  • připravit prezentaci a odprezentovat ji
  • komunikovat vhodně při různých příležitostech
  • znát principy vedení lidí
  • znát principy práce v týmu
Literatura -
Poslední úprava: VED832 (08.10.2013)

Z: Medlíková O. Přesvědčivá prezentace, Grada 2010, 978-80-247-3455-2.

Z: Mikuláštík M. Komunikační dovednosti v praxi, Grada 2010, 978-80-247-2339-6.

Z: Caunt, J. Time management, C. Press/CP Books 2007, 978-80-251-1538-1

Z: Bělohlávek F. Jak vést svůj tým, Grada Publishing 2008, 978-80-247-1975-7.

D: Křivohlavý, Jaro, Tajemství úspěšného jednání, Grada 1995, 80-85623-84-6.

D: Lewis, David, Tajná řeč těla, Victoria Publishing 1993, 80-85605-49-x.

Studijní opory -
Poslední úprava: VED832 (08.10.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: VED832 (08.10.2013)

1. Úvod: představení kurzu, očekávání studentů

2. Prezentační dovednosti: úvod, praktické cvičení, typy pro správnou prezentaci

3. Prezentační dovednosti: jak se připravit na prezentaci, jak správně prezentovat, zadání praktického cvičení

4. Prezentační dovednosti: praktické cvičení I, vyhodnocení praktického cvičení

5. Prezentační dovednosti: praktické cvičení II, vyhodnocení praktického cvičení

6. Komunikační dovednosti: základy komunikačních dovedností, úloha body language, konstruktivní zpětná vazba

7. Komunikační dovednosti: základy efektivního meetingu, příklad mezinárodního Net meetingu a audio konference

8. Komunikační dovednosti: change management

9. Vedení lidí: 80/20 - Paretovo pravidlo v praxi, efektivní řízení času, určování cílů a priorit

10. Vedení lidí: Klíčové charakteristiky efektivního vedení.

11. Týmová spolupráce: Kulturní rozdíly a spolupráce v rámci globálních korporací. Přednosti a úskalí kariéry v zahraničí.

12. Týmová spolupráce: Motivační faktory lidí. Vliv kultury organizace na výsledky. Týmová práce.

13. Závěr: vyhodnocení očekávání studentů, zhodnocení přednášek, udělení certifikátů

14. EXKURZE: Exkurze do výrobního závodu P&G - Rakona

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED832 (08.10.2013)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: VED832 (08.10.2013)

Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou získání zápočtu je 80% účast na seminářích.