Odborný anglický jazyk II - N834009A
Anglický název: Professional English Language II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: N834009
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pokorná Markéta Mgr. Ing.
Je záměnnost pro: N834009, B834002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (11.11.2012)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikativní dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky.Tématické okruhy zahrnují oblasti potraviny a jejich zpracování, léčiva, výrobu a použití léčiv, materiály, jejich vlastnosti a restaurování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (11.11.2012)

Studenti budou umět :

  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • popsat proces, pracovat s grafickým znázorněním dat
  • prezentovat odborné téma, jenž se vztahuje ke studovanému oboru
  • pracovat s odborným textem,interpretovat texty i poslechové materiály
Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (22.06.2016)

Z: Materiály vypracované Katedrou jazyků ( webová stránka)

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book, Cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: Jacques C.,Technical English 4,Course Book,Pearson Education Limited,2011, 9781408229552

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ834 (16.11.2012)

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ834 (16.11.2012)

1. Úvod do studia předmětu, Prezentace - struktura, příprava

2. Potraviny: Potraviny a potravinové přísady - barvivy, sladidla ;Přehled anglických časů

3. Potraviny: Konzervace potravin,látky a procesy; Souslednost časů

4. Potraviny: Genetická modifikace a potraviny; Přímá a nepřímá řeč

5. Potraviny: Nanopotraviny a nanotechnologie; Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména,vyjádření množství a počtu

6. Léky a léčiva: Zdraví a nemoci; Vedlejší podmínkové věty

7. Léky a léčiva: Léky,klinické pokusy,choroby a infekce; Mnohoznačnost slov

8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl,léky a jejich výroba ; Množné číslo podstatných jmen

9. Léky a léčiva: Léky a závislost, Nové technologie; Tvoření slov

10.Restaurování a materiály: Vlastnosti a popis materiálů; Modální slovesa

11.Restaurování a materiály: Tvary a vlastnosti materiálů; Tvoření slov a slovní druhy

12.Restaurování a materiály: Plasty; Tvoření slov - prefixy a suffixy

13.Restaurování a materiály: Práce s materiály, Technologie

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (07.04.2016)

Studijní prekrekvizity nejsou požadovány.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 15
Ústní zkouška 15