Ruština - začátečníci I - N834034
Anglický název: Russian - beginners I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Je záměnnost pro: V834019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (09.11.2012)
Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (21.06.2017)

Studenti budou umět :

  • azbuku (čtení, psaní)
  • pomocí omezených výrazových prostředků podat základní informace o sobě a o své rodině
  • dny v týdnu
  • číslovky 1-100
  • vést jednoduchý rozhovor o rodině, kamarádech, zálibách, zaměstnání
  • přečíst a pochopit jednoduchý souvislý text
  • slovesa 1. a 2. časování
  • minulý a budoucí čas
  • osobní a přivlastňovací zájmena zájmena

Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (19.06.2017)

Z: Nekolová V., Ruština nejen pro samouky,LEDA 2007, 9788073351120

D: Jelínek S. Радуга по-новому 1, Fraus Plzeň 2008, 9788072386598

D: Žofková H.,Поехали 1, ALBRA Úvaly 2007 , 8086490297

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.06.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

semináře

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (02.03.2018)

1. Lekce 1-3: azbuka,výslovnost, Seznámení

2. Lekce 4-6: zájmena kdo,co,on,ona,oni;můj,tvůj,svůj,jeho,její,jejich;

3. Lekce 7: psaní; sloveso být,časování sloves

4. Lekce 8: národnosti, státy Evropy

5. Lekce 9: Jak se máš? budoucí čas

6. Lekce 9: sloveso jít

7. Lekce 9: vazba mám

8. Lekce 10:telefonování, číslovky 1-20, 30, 40

9. Lekce 10:skloňování podstatných jmen typu škola

10.Lekce 10:skloňování podstatných jmen typu týden

11.Lekce 11:dny v týdnu, konstrukce mám čas

12.Lekce 11:minulý čas, vykání

13.Lekce 11:konstrukce musím

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (28.08.2013)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (09.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30