PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Angličtina - pokročilí II - N834045
Anglický název: English - advanced II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 26 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (09.01.2017)

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů, vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy zahrnují technologické vymoženosti, zdraví, cestování a turismus, zvířata, jídlo a sport. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (12.11.2012)

Studenti budou umět :

  • rozebrat a správně interpretovat autentické texty ( novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály
  • s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi
  • používat vhodnou a přesnou slovní zásobu
  • napsat zprávu založenou na průzkumu
Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (24.11.2016)

C. Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Advanced,MultiPack B,third edition, Oxford University Press, 2015 9780194502474

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (22.01.2017)

1. Životní změny. Slovesné vazby: sloveso+přemět+infinitiv/gerundium. Složená adjektiva.

2. Závislosti. Telefony a technologie. Adj.+předložky. Podmínkové věty.

3. Zajímavá fakta. Předpony. Vyjádření povolení, povinnosti a nutnosti.

4. Umění. Slovesa smyslového vnímání. Idiomy s barvami.

5. Ilustrace. Sloveso get.

6. Lékařství a zdraví. Gerundium a infinitiv. Přirovnání.

7. Cestování. Vyjádření plánů a ujednání. Homonyma.

8. Zvířata. Elipsa. Pomocná slovesa.

9. Příprava jídla. Substantiva: složené složené a přivlastňovací tvary. Adjektiva vztahující se k jídlu.

10.Hmyz a zvířata. Neformální a nepřesný jazyk.

11.Domov. Důraz ve větě. Často zaměňovaná slova.

12.Čtení - odvozování základního významu. Tvoření otázky.

13.Sporty. Stavba slov: adjektiva, substantiva a slovesa. Vztažné věty.

14.Souhrn a opakování.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (03.09.2013)

Znalosti na úrovni Angličtina I - pokročilí.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha