PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Španělština - středně pokročilí II - N834059
Anglický název: Spanish - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.02.2017)

Předmět je zaměřen na důkladné osvojení gramatických a lexikálních struktur, rozšíření a zdokonalení schopnosti komunikace. Cílem předmětu je utvrdit znalosti úrovně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.02.2017)

Studenti budou umět:

  • popsat změny
  • volit mezi formálním a neformálním jazykovým registrem
  • popsat hypotetické situace v přítomnosti a minulosti

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.02.2017)

Z: Lerner I., En ninguna parte - Espanol con películas, 9788498480443

D: Peris E.M.,Sánchez Quintana N.,Sans Baulenas N.,Gente Libro del alumno 3,Difusión,Barcelona,2008, 9788484431886

D: Peris E.M.,Sánchez Quintana N.,Sans Baulenas N.,Vañó Aymat A.,Gente Libro de trabajo ,3,Difusión,Barcelona,2008, 9788484431893

D: Morena C.,Temas de gramática nivel superior,SGEL,Madrid,2009, 9788497784290

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.02.2017)

1. Filmové žánry, plakáty, synopse.

2. Sledování filmu En ninguna parte. Vyjádření pravděpodobnosti.

3. Cesty. Minulé časy pravidelných a nepravidelných sloves.

4. Subjunktiv v přítomném čase. Vyjádření, že něco nefunguje, je rozbité, popis problému.

5. Popis povahy, vlastnosti nezbytné pro různá povolání. Vyjádření sympatií/antipatií.

6. Imigrace. Udílení rad.

7. Jazykový registr jako projev kulturního rozdílu.

8. Rady s použitím subjunktiva.

9. Kondicionály.

10. Vyjádření změn, porovnání minulosti s přítomností.

11. Rodina a její proměna.

12. Plány a vyjádření budoucnosti.

13. Upoutání pozornosti, vyjádření pobouření, získání času na rozmyšlenou, vyjádření překvapení - registr neutrálního jazyka a registr hrubého jazyka.

14. Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (20.06.2017)

znalosti na úrovni Španělština - středně pokročilí I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Obhajoba individuálního projektu 30
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha