PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Angličtina pro inženýry I - N834062
Anglický název: English for Engineers I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 24 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novotná Jana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (25.08.2016)

Cílem předmětu je prohloubit komunikační dovednosti v oblasti odborného jazyka se zvláštním důrazem na prezentace a komunikaci ve firemním prostředí. Současně si utřídit a prohloubit znalost gramatických jevů specifických pro odborný jazyk. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/B2+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (25.08.2016)

Studenti budou umět :

• efektivně prezentovat

• používat odpovídající gramatické, lexikální a stylistické prostředky při komunikaci v mezinárodním pracovním prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (15.06.2017)

Z: Williams E.J., Presentations in English, Macmillan, 2008, 9780230028760

D: Powell M., Presenting in English, Cengage Learning, 2011, 9781111832278

D: Speakout Advanced Students´Book, Pearson, 2012, 9781408267493

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.02.2017)

1. Úvod

2. Prezentace – jak začít a jak skončit (teorie, fráze, gramatika)

3. Prezentace – výstavba projevu; úvod, který zaujme (teorie, fráze, gramatika)

4. Prezentace – úderný závěr. Verbální zlozvyky. Výslovnost.

5. Čísla a trendy. Vizuální pomůcky – obrázky, postupy.

6. Změna a vývoj – slovní zásoba. Předložky.

7. Časy – průběhový aspekt (continuous), perfektní aspekt (perfect).

8. Časy - perfektní aspekt (perfect). Prezentace studentů.

9. Vyjádření budoucnosti. Prezentace studentů.

10. Opakování časů. Prezentace studentů.

11. Struktura a funkce trpného rodu. Prezentace studentů.

12. Trpný rod pro vyjádření podložených a vyvrácení nepodložených faktů. Prezentace studentů.

13. Struktury trpného rodu specifické pro angličtinu. Prezentace studentů.

14. Opakování a test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (29.08.2016)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

 
VŠCHT Praha