PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Angličtina pro inženýry II - N834063
Anglický název: English for Engineers II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 12 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novotná Jana PhDr.
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.02.2017)

Cílem předmětu je prohloubit komunikační dovednosti v oblasti odborného jazyka se zvláštním důrazem na prezentace a komunikaci ve firemním prostředí. Současně si utřídit a prohloubit znalost gramatických jevů specifických pro odborný jazyk. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/B2+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.02.2017)

Studenti budou umět :

• používat různé metody pro zvýšení účinku prezentace

• používat odpovídající gramatické, lexikální a stylistické prostředky při komunikaci v mezinárodním pracovním prostředí s ohledem na kulturní odlišnosti

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (01.02.2017)

Z: Williams E.J., Presentations in English, Macmillan, 2008, 9780230028760

D: Powell M., Presenting in English, Cengage Learning, 2011, 9781111832278

D: Speakout Advanced Students´Book, Pearson, 2012, 9781408267493

Studijní opory -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.09.2016)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (02.02.2017)

1. Úvod - opakování (prezentace, gramatika)

2. Prezentace - účinné postupy I (opakování, mantra, řečnické otázky)

3. Prezentace - účinné postupy II (pravidlo tří, kontrast, protiklady, signální fráze)

4. Prezentace - pozitivní přístup (silná slova, kondicionály, přesvědčivý jazyk)

5. Prezentace - dramatický přednes

6. Dotazy během prezentace, nepřímé otázky

7. Odpovědi na dotazy - strategie, analýza otázek a odpovědí, skryté významy

8. Jak zdvořile o něco požádat. Prezentace studentů.

9. Jak zdvořile odmítnout žádost, návrh nebo pozvání. Prezentace studentů.

10. Vyjádření příčiny, následku a účelu. Prezentace studentů.

11. Užitečné výrazy s použitím slov "make", "do" a "give". Idiomy. Prezentace studentů.

12. Důraz I. Prezentace studentů.

13. Důraz II. Prezentace studentů.

14. Opakování a závěrečný test.

 
VŠCHT Praha