Diplomová práce - N963008
Anglický název: Diploma Thesis
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 30
E-Kredity: 30
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 27 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M963001
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Termíny zkoušek   
Anotace
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (17.12.2012)
Cílem diplomové práce je prohloubit získané znalosti, dovednosti a zkušenosti z vypracování bakalářské práce, nabídnout studentům počítačovou podporu pro dokonalejší zpracování literárních pramenů, pro efektivní zpracování, vyhodnocování a interpretaci experimentálních dat.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (17.12.2012)

1. Používat nejdůležitější databázové systémy pro sestavení literární rešerše, kriticky posoudit a zhodnotit získané a zpracované informace

2. Zpracovat a spolehlivě interpretovat výsledky experimentální práce, využít prostředky matematické statistiky a matematického modelování

3. Ústně prezentovat obsah a výsledky diplomové práce, racionálně využívat počítačové podpory prezentace

Studijní opory
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.10.2015)

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (17.12.2012)

1. Zpracování teoretické části diplomové práce, využití generátoru citací

2. Návrh a vypracování praktické části diplomové práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Zásady formální úpravy diplomové práce

6. Zásady ústní prezentace obsahu a výsledků diplomové práce