RTG strukturní analýza prášku - P108005
Anglický název: Crystal Structure Analysis from X-ray Powder Diffraction
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Rohlíček Jan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
V rámci předmětu budou přednášeny základní metody řešení krystalové struktury z RTG práškových difrakčních dat. Probraná teorie je pak aplikovaná na několik reálných příkladů, při kterých se studenti metodu naučí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

Studenti budou umět řešit krystalové struktury z RTG práškových difrakčních dat. Budou rozumět teorii vzniku difrakčního záznamu a jednotlivým metodám pro řešení krystalové struktury.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

Z: Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964

D: David W.I.F, Shankland K., McCusker L.B., Baerlocher Ch., Structure Determination from Powder Diffraction Data, Oxford University Press, 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

1.prášková difrakce obecně

2.Indexace práškového záznamu

3.Fitování záznamu bez znalosti struktury

4.Řešení krystalové struktury

5.Upřesnění krystalové struktury

6.Cvičení - indexace

7.Cvičení - tvorba modelu

8.Cvičení - Le Bail metoda

9.Cvičení - hledání řešení struktury

10.Cvičení - hledání řešení struktury

11.Cvičení - upřesňování struktury

12.Cvičení - upřesňování struktury

13.Témata seminářů (cca 15 minut prezentace):

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)

Prezentace na dané nebo vybrané téma:

a. Alternativní přístup řešení struktury (jiný než přednášený)

b. Nejsložitější krystalová struktury vyřešená ab-initio z prášku

c. Řešení krystalografické hádanky I

d. Řešení krystalografické hádanky II

e. Vlastní téma