Biotechnologie ve farmacii - P110029
Anglický název: Biotechnology in pharmacy
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)
Synthetic strategies based on organocatalyzed processes, such as stereoselective aldol and Mannich reaction, Michael and Diels-Alder addition, Friedel-Crafts-like functionalization, allylation, transfer hydrogenation, and hydrosilylation, etc.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)

Studeni budou umět:

chápat organokatalytické reakce v pojmech již známých s předchozích kursů organicke chemie a biochemie

porozumět základním organokatalytickým reakcím

porozumnět mechanismům organokatalytických reakcí a rozšířit si mechanistickě povědomí v obecné organické chemii.

určovat podmínky organokatalytických reakcí tak, aby katalytické cykly probíhaly úspěšně.

používat organokatalýzu pro navrhování klíčových kroků v syntéze organických molekul.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)

Z: P. I. Dalko (Ed.): Enantioselective Organocatalysis - Reactions and Experimental Procedures; Wiley-VCH, Weinheim, 2007.

D: P. I. Dalko (Ed.): Comprehensive Enantioselective Organocatalysis - Catalysts, Reactions, and Applications, Vol. 1-3; Wiley-VCH, Weinheim, 2013.

D: R. Rios-Torres (Ed.): Stereoselective Organocatalysis; Wiley, Hoboken, USA, 2013

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)

http://en.wikipedia.org/wiki/Organocatalysis

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)

1. Introduction.

2. Catalysis via Enamines; Aldol reactions, Mannich reactions,α-Heteroatom Functionalization, Michael Additions.

3. Catalysis via Iminium Ions; Cycloadditions, Michael additions, Epoxidations.

4. Brønsted Acids as Catalysts; Michael addition, Hydrocyanation, Mannich reaction, Aza-Henry reaction, Aza-Friedel-Crafts reaction, Pictet-Spengler Reaction, Transfer Hydrogenation, Morita-Baylis-Hillman Reaction, Diels-Alder Reaction.

5. Lewis Bases as Catalysts; Allylation of Aldehydes, Aldol-Type Reactions, Hydrocyanation, Hydrosilylation, Reduction of Imines, Reduction of Ketones.

6. Epoxidation.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)

Úspěšné absolvování zkouškové písemky.