Jednotkové operace výroby pevných lékových forem - P111004
Anglický název: Unit Operations of Solid Dosage Form Manufacturing
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP111004
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení principů funkce jednotkových operací používaných ve farmaceutickém průmyslu při výrobě pevných lékových forem. Předpokladem pro studium je obecná znalost zařízení, používaných pro zpracování disperzních systémů složených z partikulárních látek nebo tyto látky obsahujících, jako jsou zásobníky partikulárních látek, klasifikační a separační systémy, mísiče, mlýny, granulátory, kompaktory nebo tabletovací lisy. V rámci předmětu bude tato obecná znalost rozřířena o detailní výklad fyzikálních aspektů zpracování partikulárních látek v daných zařízeních, způsobů návrhu těchto zařízení a optimalizace jejich provozu. Studentům bude poskytnut náhled do principů a zákonitostí funkce vybraných procesů na úrovni potřebné k jejich matematickému modelování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (18.10.2018)

Studenti budou umět:

Popsat princip vybraných jednotkových operací včetně podkladových mechanismů

Nalézt kvantitativní vztahy mezi parametry a chováním/výstupy jednotkových operací

Řešit modelové problémy optimalizace vybraných výrobních procesů

Literatura -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (15.11.2022)

Z: Hickey A. J., Ganderton D: Pharmaceutical Process Engineering, Marcel Dekker (2001) nebo Hickey A. J., Ganderton D: Pharmaceutical Process Engineering 2ed., Marcel Dekker (2016).

Z: Rhodes M: Introduction To Particle Technology, John Wiley & Sons Ltd. (2008).

D: Schultze D.: Powders and bulk solids, 2ed., Springer (2021).

D: Muzzio F.J. et al.: Solids Mixing in Handbook of Industrial Mixing, pp. 1333-1351, John Wiley and Sons (2004)

D: Parikh D.M. ed.: Handbook of Pharmaceutical Granulation Technology 4ed, Taylor & Francis Group, LLC (2021).

Studijní opory -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (18.10.2018)

Doplňkové materiály dostupné prostřednictvím sítě VŠCHT

Metody výuky -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (18.10.2018)

přednášky, příprava projektu zaměřeného na identifikaci a metody řešení soudobých výzev v oblasti vybrané jednotkové operace

Sylabus -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (18.10.2018)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Charakteristika a charakterizace částic a částicových systémů

2. Mechanika toku partikulárních látek

3. Mísení, segregace a separace v systémech partikulárních látek

4. Principy fragmentace částic, procesy rozmělňování

5. Aglomerační procesy s přítomností kapaliny

6. Fyzika kompaktace partikulárních látek

7. Válcová kompaktace

8. Lisování tablet

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (03.05.2022)

Vyřešení alespoň 6 ze 7 zadaných projektových úloh k jednotlivým tématům a zpracování protokolů.