Organická technologie pro doktorandy - P111006
Anglický název: Organic Technology for PhD students
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP111006
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D. (28.06.2018)
Předmět navazuje na předměty Uhlíkaté suroviny pro chemický a farmaceutický průmysl, Katalýza, Chemické reaktory, Organická technologie a Chemické speciality. Budou detailně popsány vybrané procesy od zpracování surovin až po výrobek finálního spotřebitelského využití. Důraz bude kladen na nejvýznamnější kroky jednotlivých operací a pokročilé procesy organické technologie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D. (28.06.2018)

Studenti budou umět:

Navrhnout vhodný katalyzátor a typ reaktoru pro zvolený proces

Orientovat se v základních procesech průmyslu v oblasti organické technologie

Popsat a identifikovat reakce a reakční uspořádání při výrobě základních monomerů a specialit

Literatura -
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D. (02.11.2018)

D: Červený L., Hronec M., Koubek J., Kurc L., Pašek J., Volf J.:Základní pochody průmyslové organické chemie, Skriptum, VŠCHT Praha 1993 a další vydání, 80-7080-171-9

D: Weissermel K., Arpe H.J.: Průmyslová organická chemie, SNTL, Praha 1984 a další vydání

Z: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2. vydání, 2013, ISBN: 978-1-444-32025-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D. (28.06.2018)

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

http://scholar.google.cz/

Metody výuky -
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D. (16.07.2019)

přednášky, příprava projektu zaměřeného na proces týkající tématu disertační práce

Sylabus -
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D. (28.06.2018)

Předmět je věnován následujícím tématům:

1. Surovinová základna pro procesy organické technologie

2. Rovnováha hydrogenačně-dehydrogenačních reakcí, transport hmoty a tepla ve vsádkových reaktorech

3. Oxidace - mechanismus, kinetika a reaktory, transport hmoty a tepla v průtočných reaktorech

4. Halogenace v organické technologii - reaktory pro chlorace a výroba chloru

5. Výroba sulfátů a sulfonanů

6. Výroba nitrosloučenin

7. Kysele katalyzované reakce – esterifikace, hydrolýza a amonolýza, alkylace, izomerace

8. Homologace, karbonylace, hydroformylace

9. Vybrané průmyslové procesy

10. Příprava a použití významných monomerů

11. Příprava a použití důležitých meziproduktů pro chemické speciality

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D. (28.06.2018)

Příprava a obhajoba projektu spojená s ústní zkouškou