Polymerní materiály v lékařství a farmacii - P112004
Anglický název: Polymer Materials in Medicine and Pharmacy
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Brožek Jiří prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP112004
Termíny zkoušek   
Anotace -
V tomto předmětu se zaměříme na přírodní polymery včetně modifikací a vybrané syntetické polymery a jejich aplikačním možnostem v medicíně a farmacii. Pozornost bude zaměřena i na studium biokompatibility a biodegradace polymerních materiálů a na trendy využití polymerů při řízeném uvolňování a cíleném transportu léčiv v organismu. Předmět je možno absolvovat v češtině nebo angličtině.
Poslední úprava: Brožek Jiří (17.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

navrhnout polymerní materiály vhodné pro specifické aplikace v medicíně a farmacii,

charakterizovat polymerní materiály,

zvolit postupy povrchové modifikace polymeru vzhledem k jeho cílové aplikaci

a posoudit rizika aplikace polymerních materiálů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)
Literatura -

(Z) Steinbüchel A., Marchessault R.H.: Biopolymers for Medical and Pharmaceutical Applications, Volume 1, Wiley - VCH Verlag 2005. ISBN 978-3-527-31154-5.

(Z) Labarre D., Ponchel G., Vauthier C.: Biomedical and Pharmaceutical Polymers,Pharmaceutical Press 2010,ISBN 978-0 853-69730-5.

(D) Puoci F.: Advanced Polymers in Medicine, Springer International Publishing Switzerland 2015, ISBN 978-3-319-12478-0.

(D) Bajpai A.K. et al: Smart Biomaterial Devices: Polymers in Biomedical Sciences, CRC Press 2016, ISBN 978-1-498-70698-8.

Poslední úprava: Brožek Jiří (17.08.2018)
Studijní opory

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Poslední úprava: Brožek Jiří (17.08.2018)
Sylabus -

Polymerní materiály - syntetické a přírodní, rozdělení polymerů dle aplikací,biokompatibilita polymerů, biodegradace, interakce polymer - tkáň

Vlastnosti polymerních materiálů, příprava (ko)polymerů, metody charakterizace polymerů, vztah struktura - vlastnosti

Aplikace polymerních materiálů v lékařství

Polymerní materiály ve farmacii - obaly, pomocné látky, řízené uvolňování léčiv

Polymerní materiály v rámci témat prací DSP

Trendy v dalším využití polymerních materiálů v lékařství a farmacii

Individuální projekt.

Poslední úprava: Brožek Jiří (17.08.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvování seminářů, obhajoba projektu a ústní zkouška.

Poslední úprava: Brožek Jiří (17.08.2018)