Pokročilá chemoinformatika - P143001
Anglický název: Advanced chemoinformatics
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP143001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (07.06.2018)
Předmět pokrývá pokročilá témata chemoinformatiky a počítačového návrhu léčiv, jako jsou např. optimalizace kandidátních struktur, zahrnutí biologické informace do modelů či generování a explorace chemického prostoru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (07.06.2018)

Studenti budou umět:

  • Osvojí si pokročilé metody chemoinformatiky a počítačového návrhu léčiv
  • Posoudit kvalitu QSAR klasifikačních a regresních modelů
  • Optimalizovat kandidátní struktury pomocí počítačových technik
  • Chápat, jakým způsobem je explorován chemický prostor a jak se posuzuje jeho chemotypová diverzita

Literatura -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (07.06.2018)

Literatura

Z: Engel T. Gasteiget J. Applied Chemoinformatics: Achievements and Future Opportunities, Wiley-VCH, 2018, ISBN 352734201X

Z: Bajorath J. Chemoinformatics for Drug Discovery, Wiley, 2013, ISBN 1118139100

Studijní opory -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (07.06.2018)

Online materiály k přednášce

Sylabus -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (07.06.2018)

Chemoinformatické metody pro optimalizaci kandidátních struktur – MMPA (matched molecular pairs) analýza, bioisostery, scaffold hopping, multiobjektivní optimalizační metody

Biologická informace v chemoinformatice – chemogenomický prostor, experimentální a výpočetní přístupy jeho charakterizace, afinitní fingerprinty a jejich aplikace, proteochemometrie, deskriptory popisující interakci ligand/protein, modelování interakčního prostoru

Teorie informace a „fingerprint engineering“ - analýza deskriptorů a metody redukce dat

QSAR modelování – záludnosti porovnávání a hodnocení QSAR modelů, doména aplikovatelnosti QSAR modelu, základní přístupy, jejich výhody a nevýhody, metody pro definici domény aplikovatelnosti klasifikačních a regresních modelů, metody hlubokého učení a jejich aplikace

Generování a explorace chemického prostoru, chemotypová diverzita a její hodnocení, farmakoforové modelování (topologické farmakofory a farmakoforové otisky prstů), molekulové dokování (generování konformerů, flexibilita proteinu, konsensuální skórování)

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (07.06.2018)

Ústní zkouška