Vývoj a optimalizace postupů v analytické laboratoři - P323003
Anglický název: Development and Optimisation of Procedures in Analytical Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Záměnnost : D323020
Je záměnnost pro: AP323003
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)
Předmět je členěn do dvou částí: 1. Příprava a zadání projektu z oblasti laboratorní práce - specifikace a hodnocení parametrů analytických postupů, ekonomická bilance; 2. Vypracování vlastního projektu zaměřeného na celkovou bilanci praktické realizace konkrétních analytických postupů - studenti mají k dispozici vzorový projekt.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (22.05.2018)

Studenti budou umět:

1. Systematicky zpracovávat a hodnotit parametry analytického postupu

2. Systematicky zpracovávat a hodnotit ekonomické ukazatele analytického postupu

3. Hodnotit realizační a ekonomickou náročnost analytického postupu s ohledem na praktické požadavky

4. Implementovat inovace analytických postupů zaměřené na přesnost, rychlost a ekonomickou náročnost

Literatura -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (22.05.2018)

Odborná literatura a firemní materiály včetně ekonomických ukazatelů - individuálně podle tématu zadaného projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (14.06.2018)

Studenti obdrží vzorový projekt, který odpovídá zaměření jejich vlastního projektu.

Metody výuky -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (14.06.2018)

Přednášky, konzultace, samostudium, prezentace studentů.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (19.07.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (22.05.2018)

1. Obecná strategie vývoje a optimalizace analytických metod a postupů

2. Přehled materiálů, nástrojů, zařízení a přístrojů používaných v analytických metodách

3. Metodiky optimalizace analytických metod a postupů

4. Volba a optimalizace izolace sledovaných sloučenin

5. Volba a optimalizace přečištění / zkoncentrování získaných izolátů

6. Volba a optimalizace instrumentální analýzy

7. Volba a optimalizace detekční / identifikační metody

8. Bilance nákladů a operační náročnosti analytického postupu

9. Uvedení vzorových projektů

10. Zadání projektu k vypracování

11. Průběžná kontrola práce na projektu

12. Prezentace vypracovaného projektu, diskuse a zhodnocení

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (14.06.2018)

Nejsou.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (14.06.2018)

Nejsou.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Poustka Jan prof. Dr. Ing. (22.05.2018)

Odevzdání vypracovaného projektu a jeho obhajoba.