Plynová chromatografie a hmotnostní detektor - P342001
Anglický název: Gas chromatography and mass detection
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Záměnnost : D342005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)
Předmět je zaměřen na získání hlubokých znalostí z plynové chromatografie se zvláštním důrazem na kombinaci s hmotnostním detektorem. Kurz obsahuje témata: princip GLC, instrumentace, typy kolon a stacionárních fází, kondicionace a revitalizace kolon, teplotní programy, retenční indexy, spojení GC/MS, interpretace hmotnostních spekter s elektronovou ionizací.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

Student bude umět:

Samostatně navrhovat podmínky analýzy vlastního vzorku včetně způsobů derivatizace a detekce.

Kontrolovat separační proces, identifikovat možné chyby a posuzovat správnost získaných výsledků.

Principy interpretace hmotnostních spekter pro identifikaci neznámých látek, jejichž spektra nejsou v databázích.

Literatura
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

McMaster MC: GC/MS - a practical guide, John Wiley, 2007.

Kitson FG, Larsen BS, McEwen CN: Gas chromatography and mass spektrometry, Academic Press, 1996.

Vlastní text přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

1. Teoretické principy chromatografie

2. Integrace, eluční charakteristiky, thermodynamická a kinetická teorie

3. Instrumentace, úprava nosného plynu

4. Typy nástřiků, výhody a nevýhody

5. Přehled detektorů, důležité parametry a limity

6. Charakteristika kapilárních kolon, zásady správného zacházení, regenerace

7. Typy interakcí upatňujících se při separaci

8. Přehled stacionárních fází, CPI indexy, Reynoldsovy indexy

9. Derivatizace

10. Teplotní program

11. Kombinace GC/MS, typy detektorů

12. Interpretace hmotnostních spekter získaných elektronovou ionizací

13. Interpretace hmotnostních spekter získaných elektronovou ionizací

14. Praktické příklady

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

Žádné nejsou.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pátková Vlasta (21.05.2018)

Ústní zkouška.