Bioorganická chemie sacharidů a nukleových kyselin - P342004
Anglický název: Bioorganic chemistry of saccharides and nucleic acids
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Parkan Kamil doc. Ing. Ph.D.
Šimák Ondřej Ing. Ph.D.
Rejman Dominik doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP342004
Termíny zkoušek   
Anotace -
Bioorganická chemie se během posledních dvou desetiletí rychle rozšířila, poskytla důležité informace o fungování biologických systémů na molekulární úrovni. Kurz Bioorganická chemie sacharidů a nukleových kyselin pokrývá oblast na pomezí organické chemie, biochemie a biologie. Zahrnuje chemickou a enzymatickou syntézu jednoduchých a komplexních sacharidů (nukleosidů) a moderní metody pro analýzu struktury sacharidů (nukleosidů) a prozkoumává způsoby, jakými sacharidy zprostředkovávají vazbu na buňky a na cílové makromolekuly, jako jsou DNA, proteiny a vazebná místa protilátek. Dále bude probírána důležitost jejich analogů jako molekulárních nástrojů pro biologická studia a jako základů existujících či potenciálních léčiv včetně jejich přípravy.
Poslední úprava: Parkan Kamil (08.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

rozumět struktuře a funkci sacharidů a nukleových kyselin

chemické a enzymatické syntézy oligosacharidů, oligonukleotidů a jejich analogů

molekulární principy a reakční mechanismy biologických a biochemických procesů

Poslední úprava: Parkan Kamil (21.06.2018)
Literatura -

Sidney M. Hecht: Bioorganic Chemistry: Carbohydrates, Oxford University Press; 1999. ISBN: 9780195084696.

Sidney M. Hecht: Bioorganic Chemistry: Nucleic Acids, Oxford University Press; 1996. ISBN: 9780195084672.

Hans-Joachim Gabius: The Sugar Code. Fundamentals of Glycosciences, Wiley -VCH Verlag, Weinheim 2009. ISBN: 9783527320899.

B. Ernst, G. W. Hart, P. Sinay: Carbohydrates in Chemistry and Biology, 2000 Wiley -VCH Verlag, Weinheim. ISBN: 9783527295111.

Poslední úprava: Parkan Kamil (21.06.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího. (kopie všech prezentací)

Poslední úprava: Parkan Kamil (21.06.2018)
Metody výuky

Přednášky vyučujících, prezentace studentů na jimi zvolené a zpracované téma zahrnující samostudium.

Poslední úprava: Parkan Kamil (21.06.2018)
Sylabus -

První blok předmětu je zaměřen na pochopení základních fyzikálních, chemických a biologických vlastností sacharidů a nukleových kyselin. a) stereochemii, názvosloví, základní biologické funkce, b) chemickou a enzymatickou syntézu glykosidů a nukleových kyselin

Druhy blok přednášek cílí na pochopení biochemických procesů a) modely buněčných sacharidových epitopů, b) rozpoznávání sacharidových antigenů protilátkami, c) interakci mezi proteinem/enzymem a sacharidy

Třetí blok klade důraz na a) potenciální návrh nových léčiv, b) syntézu analogů glykosidů a nukleosidů.

Poslední úprava: Parkan Kamil (08.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Hodnocená prezentace aktuálního tématu z oblasti bioorganické chemie sacharidů nebo nukleových kyselin. Úspěšné absolvování písemné zkoušky s výsledkem nejméně 60 %.

Poslední úprava: Parkan Kamil (21.06.2018)