Pokroky v technologii oboru - P352001
Anglický název: Advances in food technology
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kyselka Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP352001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je zaměřen na systémové rozšíření znalostí a na postižení vývoje potravinářských technologií na úrovních dějů chemických a biochemických, mikrobiologických, fyzikálních a inženýrských se zaměřením na změny složek v průběhu technologií včetně nutričních dopadů v technologickém řetězci: úchova zemědělských produktů, zpracování potravinářských surovin, skladování. Pohled vychází z konceptu jednotkových operací a jejich návaznosti, systémového řešení provozní odchylky, řešení vad výrobků. Jsou akcentovány úspory energie, materiálové náročnosti, bezodpadové technologie a využití případných odpadů. Je sledován koncept funkčních potravin ve vazbě na vysokou nutriční hodnotu potravin.
Poslední úprava: Filip Vladimír (11.09.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude přesně rozumět podstatě jednotlivých typů technologických procesů na úrovni chemické,fyzikálmí, biologické a inženýrské. Bude umět navrhovat a vyvíjet funkční technologické procesy složené z komplexu jednotkových operací. Dokáže kriticky posoudit a porovnat technologické procesy z hlediska jejich stability, funkčnosti, bezpečnosti a ekonomické výhodnosti. Dále bude schopen řídit konkrétní proces, provádět jeho monitorování a posoudit jeho rizika a zejména odstraňovat provozní odchylky.

Poslední úprava: Filip Vladimír (11.09.2018)
Literatura -

Z: Fellows P.J.: Food Processing Technology, Principles and Practice, Woodhead Publishing,2009,ISBN 978-1-84569-216-2.

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M.(eds.): Procesy a zařízení v potravinářství a v biotechnologiích. KEY Publishing, 2013. ISBN 978-80-7418-163-4.

Z: Hui Y.H.(ed.): Handbook of Food Science, Technology and Engineering. Vol 1 - 4, CRC Taylor and Francis, 2006, ISBN:1-57444-551-0 (Vol.1);ISBN 0-8493-9848-7 (Vol.2); ISBN 1-57444-552-9 (Vol.3); ISBN 0-8493-9849-5 (vol.4).

Z: Bockisch M.: Fats and Oils Handbook. AOCS Press Champaign Ill.. Ill. 1998, ISBN 0-935315-82-9.

Z: Walstra P., Wouters J. T. M., Geurts T. J.: Dairy Science and Technology, CRC Press 2006. ISBN 9780824727635.

Z: Fuquay J., Fox P.F., McSweeney P.L.H.: Encyclopedia of Dairy Science, Academic Press, London 2011. ISBN-13: 978-0123744029.

Z: Z: Mohsen A.: Beet-Sugar Handbook, John Wiley & Sons, Inc., 2007, ISBN 9780471763475.

Z: Z: BeMiller J., Whistler, R.: Starch: Chemistry and Technology, Academic Press, 2009, ISBN 978-0-12-746275-2.

Z: Z: Henry C.J.K. a Chapman C.: The nutrition handbook for food processors. CRC Press, USA, 200, ISBN 1-85573-464-8.

Z: Stephen A.M.: Food Polysaccharides and Their Applications, CRC Press, 2006, ISBN 978-0824759223.

Z: Khan K., Shewry P.R.: Wheat Chemistry and Technology. Fourth Edition. AACC International, Inc., St. Paul, Minnesota, USA, 2014, ISBN 978-1-891124-55-7.

Z: Delcour J.A., Hoseney R.C.: Principles of Cereal Science and Technology. Third Edition. AACC International, Inc., St. Paul, Minnesota, USA, 2010, ISBN 978-1891127632.

D: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 1, Biology principles and applications, Technomic, ISBN1-56676-362-2.

D: Somogyi L.P., Ramaswamy H.S. , Hui Y.H.(1996): Processing Fruits: Science and Technology, Volume 2, Major processed products, Technomic, 1996, ISBN 1-56676-383-5.

D: Smith D.S., Cash J.N., Nip W.-K., Hui Y.H.(1997): Processing Vegetables: Science and Technology, Technomic, ISBN 1-56676-507-2.

D: Z: Velíšek J.: The chemistry of food. Wiley Blackwell, 2014. ISBN: 978-1-118-38381-0.

Poslední úprava: Filip Vladimír (13.09.2018)
Studijní opory -

http://lipidlibrary.aocs.org/

http://www.aaccnet.org/

Poslední úprava: Filip Vladimír (13.09.2018)
Metody výuky -

Úvodní přednášky a následné semináře, samostatné zpracování zvolených témat a jejich prezentace. Wokshop.

Poslední úprava: Filip Vladimír (11.09.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou.

Poslední úprava: Filip Vladimír (11.09.2018)
Sylabus -

Předmět zahrnuje celou škálu potravinářských technologických procesů z oblasti úchovy potravinářských surovin, cereální technologie, technologie cukru, škrobu, čokolády a cukrovinek, technologie mléka a mlékárenské fermentační technologie, technologie olejů a tuků, masa, ovoce, zeleniny, vajec a hotových pokrmů; zpracování odpadů potravinářského průmyslu a využití potravinářských surovin pro technické a chemické účely jako např. v oleochemii nebo pro výrobu paliv. První část výuky je proto zaměřena na obecné principy platné pro všechny typy těchto procesů. Pozornost je věnována zejména: a) charakteristice a posilování technologických vlastností biologických činitelů technologie, b) nejnovějším směrům ve vývoji a aplikacích jednotkových operací procesu, c) principům řízení a monitorování technologických procesů, d) stabilitě a bezpečnostním rizikům procesů. Druhá část je věnována ucelenému přehledu jednotlivých typů technologických procesů podle způsobu řízení procesů, respektive produkované komodity. Podle zaměření každého studenta jsou následně podrobně probírány reálné případové studie. Kromě technologických řešení procesů je provedeno jejich hodnocení z ekonomického a legislativního hlediska.

Poslední úprava: Filip Vladimír (11.09.2018)
Vstupní požadavky -

Magisterský studijní program chemie, potravinářské chemie nebo potravinářské technologie.

Poslední úprava: Filip Vladimír (11.09.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou.

Poslední úprava: Filip Vladimír (11.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Obhajoba samostatně zpracovaného aktuálního tématu. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Filip Vladimír (11.09.2018)