Pokročilé metody kvantové chemie pro interpretaci experimentu - P403020
Anglický název: Advanced methods of quantum chemistry for experiment
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Bouř Petr prof. RNDr. CSc.
Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AP403020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnou studentům doktorandského studia uživatelsky pojatý přehled kvantové chemie s pragmatickým cílem využití jejich nástrojů pro řešení experimentálních otázek. Důraz bude kladen zejména na teoretickou podporu nejrůznějších druhů spektroskopií. Student bude schopen využít technik teoretické chemie k interpretaci experimentálních dat. Na uživatelské úrovni bude rozumět používaným konceptům kvantové teorie molekul a statistické mechaniky.
Poslední úprava: Slavíček Petr (24.10.2018)
Literatura -

1. Frank Jensen: Introduction to Computational Chemistry. Wiley, 3rd edition, 2017.

2. Christopher J. Cramer: Essentials of computational chemistry. Wiley, 2006.

3. Jeremy Harvey: Computational Chemistry. Oxford Chemistry Primer, Oxford, 2018.

Poslední úprava: Slavíček Petr (06.09.2019)
Sylabus -

1. Uživatelské základy kvantové chemie: metody a báze

2. Optimalizace struktury metodami kvantové chemie: algoritmy a aplikace

3. Optimalizace velkých molekul: semiempirické metody, molekulová mechanika a silová pole

4. Tranzitní stavy a reakční cesty.

5. Termodynamika chemických reakcí v plynné fázi: základy statistické termodynamiky a aplikace v kontextu kvantové chemie

6. Elektrické vlastnosti molekul: přístupy a aplikace

7. Analýza vlnové funkce: populační analýza, NBO

8. Modelování vibračních spekter

9. Modelování elektronových spekter 1: spektra v UV oblasti

10. Modelování elektronových spekter 2: spektra v rentgenové oblasti

11. Teoretické základy fotochemie, fluorescenční spektroskopie

12. Modelování reakcí v kondenzované fázi: implicitní modely, výpočetní elektrochemie

13. Molekulové simulace 1: Monte Carlo metody

14. Molekulové simulace 2: metody molekulové dynamiky, metody ab initio dynamiky

Poslední úprava: Slavíček Petr (24.10.2018)
Vstupní požadavky -

Základní znalosti kvantové mechaniky, kvantové chemie a fyzikální chemie.

Poslední úprava: Slavíček Petr (24.10.2018)