Aplikovaná mechanika tekutin - P409009
Anglický název: Applied fluid mechanics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP409009
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (15.09.2022)
Předmět je projektového typu a navazuje na znalosti získané v předmětech zaměřených na teorii mechaniky tekutin (např. Hydromechanické procesy). Téma projektu si navrhuje student po dohodě se školitelem disertační práce. Téma musí mít souvislost s disertační prací studenta. Při řešení problému musí být užit vybraný CFD řešič. Projekt je zakončený obhajobou závěrečné zprávy, která musí obsahovat popis geometrie řešeného systému, nastavení řešiče, testování správnosti nastavení řešiče a výpočetní sítě a dosažené výsledné hodnoty. Průběh řešení studenti konzultují s garantem předmětu. Pokud studenti nemají dostatečné znalosti v metodě CFD, je doporučováno předchozí/souběžné absolvování blokového kurzu "Modelování proudění metodou CFD".
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (15.09.2022)

Studenti budou umět

  • prakticky se orientovat v počítačové dynamice tekutin
  • numericky řešit úlohy spojené s prouděním tekutin
Literatura -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (13.11.2018)

Z: Janalík J., Hydrodynamika a hydrodynamické stroje, VŠB-TU Ostrava, 2008.

D: Kozubková M., Modelování proudění tekutin, FLUENT, CFX, VŠB-TU Ostrava, 2008.

D: Bojko M., Návody do cvičení "Modelování proudění" - FLUENT, VŠB-TU Ostrava, 2008.

D: Maric T., Hopken J., Moonet K., The OpenFOAM Technology Primer, Sourceflux UG, 2014.

Studijní opory
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (17.10.2018)

Dostupné na https://e-learning.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (15.09.2022)

1. - 14. Řešení samostatného projektu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (15.09.2022)

Znalosti z teorie modelování proudění tekutin.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (17.10.2018)

Předmět je zakončen vypracováním zprávy z individuálního projektu a ustním obhájením projektu.