Pokročilé programování a programovací technologie - P409011
Anglický název: Advanced programming and technologies of programming
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Zubov Alexandr Ing. Ph.D.
Grof Zdeněk Ing. Ph.D.
Záměnnost : D409023
Je záměnnost pro: AP409011
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (14.11.2018)
Seznámit se s teoretickým základem programovacích jazyků. Seznámit se s nejdůležitějšími programovacími technologiemi. Naučit se používat programátorský rukopis. Seznámit se s teorií, charakteristikami a realizací algoritmů. Seznámit se s jazyky třídy Fortran (FORTRAN 77, Fortran 90 a 95). Seznámit se s jazyky C a C++. Rámcově se seznámit s charakteristikami a možnostmi použití dalších jazyků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (14.11.2018)

Student bude umět

  • teoretické základy programovacích jazyků
  • orientovat se v nejdůležitějších programovacích technologiích a používat programátorský rukopis
  • teorii, charakteristiky a realizací algoritmů pro různé účely
  • používat jazyky třídy Fortran (FORTRAN 77, Fortran 90 a 95)
  • používat jazyky C a C++
Literatura -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (14.11.2018)

1. Vaněk T.: Přednášky pro předmět PPPT (elektronická forma). Umístěno v síti VŠCHT na \\pyr\scratch\UChI409\PPPT\Pred.

2. Walraet B.: Programming, the impossible challenge. North-Holland, 1989.

3. Hřebíček J. a kol.: Programovací jazyk FORTRAN 77 a vědeckotechnické výpočty. Academia Praha, 1989.

4. Zahradník V.: Programování - Fortran 90. Skriptum ČVUT, Fakulta stavební, 1996.

5. Compaq Visual Fortran Language Reference. Visual Fortran Version 6.6 (elektronická forma). Compaq Computer Corporation, 2001.

6. Virius M.: Jazyky C a C++. Kompletní kapesní průvodce programátora. Grada Publishing, Praha 2005.

7. Eckel B.: Myslíme v jazyku C++. Grada Publishing, 2000.

8. Kruglinski D.J.: Mistrovství ve Visual C++. Computer Press, 1999.

9. Virius M.: Pasti a propasti jazyka C++. Grada Publishing, 1997.

10. Horton I.: Wrox Press C++ tutorial. Wrox Press, 1998 (elektronická učebnice).

11. Horton I.: Introduction to Visual C++ 6.0 Standard Edition. Wrox Press, 1998.

12. Jinoch J., Müller K., Vogel J.: Programování v jazyku Pascal. SNTL Praha, 1986.

Další literatura podle aktuální nabídky na trhu a z Internetových zdrojů - zejména pro programovací jazyky C/C++.

Sylabus -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (14.11.2018)

1. Úvod - obecná problematika vytváření programového vybavení. Softwarové inženýrství.

2. Teorie formálních systémů, Postovy produkční systémy. Teorie programovacích jazyků, jejich typy. Syntaktický a sémantický popis.

3. Programovací technologie (metodiky) a jejich vztah k programovacím jazykům.

4. Algoritmy, jejich formální zápis a programová realizace. Datové struktury využívané v algoritmech.

5. Jazyky typu FORTRAN - obecné charakteristiky a přehled verzí. FORTRAN 77 - struktura programu, datové typy, výrazy, příkazy.

6. Vstupy a výstupy v jazyku FORTRAN 77. Pokročilejší prvky a konstrukce jazyka FORTRAN 77.

7. Jazyky Fortran 90 a 95, hlavní rozdíly oproti jazyku FORTRAN 77.

8. Jazyk C. Základní charakteristiky a využití.

9. Jazyk C. Direktivy kompilátoru, symbolické konstanty a makra.

10. Jazyk C. Definice a využití ukazatelů, struktur a odvozených datových typů.

11. Jazyk C. Vybrané funkce ze standardních knihoven.

12. Jazyk C++. Účel a základní vlastnosti. Rozdíly mezi C a C++, nové možnosti a omezení.

13. Jazyk C++. Objektově orientované a vizuální programování.

14. Ostatní často využívané jazyky (Visual Basic, Pascal, Java, Prolog, LISP).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (14.11.2018)

Dobrá znalost práce v prostředí operačních systémů typu Windows. Výhodou je znalost programování v některém vyšším programovacím jazyku, přednostně FORTRAN 77/90/95, C, C++, nebo Pascal. Výhodou je i znalost některé programovací technologie, přednostně strukturovaného a objektového programování.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (14.11.2018)

Absolvování závěrečného testu.

Vypracování 3 menších projektů.

Vypracování 3 větších projektů.