Systémová dynamika - P501008
Anglický název: System Dynamics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc.
Záměnnost : D101001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (12.12.2020)
Studenti se seznámí s metodologií pro modelování dynamických systémů, která jim umožní pochopit chování komplexních systémů. Znalosti si ověří při návrhu vlastního modelu pro vybraný problém.
Literatura
Poslední úprava: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (11.12.2020)

Sterman, J. D., Business dynamics – System thinking and modeling for a complex world, McGraw-Hill, 2000, ISBN 0-07-231135-5.

Morecroft, J., Strategic modelling and business dynamics, Wiley, 2007, ISBN 978-0-470-01286-4.

Madachy, R. J., Software process dynamics, Wiley, 2008, ISBN 978-0-471-27455-1.

Sylabus
Poslední úprava: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (11.12.2020)

1. Motivy pro tvorbu dynamických modelů. Přínosy a omezení počítačových simulací pro řešení problémů.

2. Nalezení a popis kauzálních smyček v systému. Příklady na konkrétních problémech.

3. Distribuční hra – získání dat pro analýzu chování.

4. Rozbor výsledků a nalezení řešení problémové situace.

5. Typy prvků a vazeb v dynamických modelech.

6. Principy tvorby modelů systémové dynamiky. Simulace chování systémů a tvorba politik.

7. Dynamické chování systémů při omezených zdrojích.

8. Analýza dat získaných při simulaci chování systému.

9. Příklady konkrétních modelů a ukázka nalezení řešení se zaměřením na udržitelnost.

10. Návrh vlastního dynamického modelu. Výběr vhodného problému.

11. Konzultace návrhu modelu. Struktura modelu.

12. Konzultace návrhu modelu. Výsledky simulací,

13. Konzultace návrhu modelu. Validace.

14. Prezentace výsledků – hotového modelu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (11.12.2020)

Zkouška. Návrh modelu pro řešení konkrétního problému.