PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
English for PhD Students I - P834005
Anglický název: English for PhD Students I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Novotná Jana PhDr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (27.08.2020)
Tento předmět je určen pro studenty s dobrou angličtinou na úrovni B1 a B2 podle Sjednocenného evropského referenčního rámce. Předmět je zaměřen na zvládnutí klíčové slovní zásoby, používané v akademickém prostředí, společně s obecnou angličtinou ve všech jazykových dovednostech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (11.09.2020)

Studenti budou umět komunikovat v akademickém prostředí.

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (27.08.2020)

Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O´Dell, Cambridge University Press 2008

Cambridge English for Scientists, Tamzen Armer, Cambridge University Press 2011

Recycling Advanced English, Clare West, Georgian Press 2005

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (29.04.2020)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Fialová Jana (29.04.2020)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (11.09.2020)

I. Adademická slovní zásoba

Klíčová podstatná jména, slovesa, přídavná zájmena a příslovce v akademické angličtině.

Typické kombinace slov a slovní spojení.

II. Obecná angličtina

Opakování gramatiky (časy; vyjádření schopnosti, možnosti a povinnosti; gerund vs. infinitiv)

Ad hoc aktivity zahrnující mluvení, čtení a poslech.

 
VŠCHT Praha