Applied Reaction Kinetics - S105008
Anglický název: Applied Reaction Kinetics
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM105022
Pro druh:  
Garant: Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N105008
Je záměnnost pro: N105008, AM105022
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)
The subject is focused on the analysis of behaviour of chemically reacting systems and design of chemical reactors. The students are introduced to basic concepts, mass and energy balances of reacting systems in steady and dynamic states. Further the students are acquainted with the analysis of heterogeneous reactions both catalytic and non catalytic together with chemical reactor models used in heterogeneous reaction applications. The important part of subject is the design of chemical reactor based on laboratory kinetic data.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)

Students will be able to:

Develop mass and energy balances of reacting systems.

Describe the behavior of chemical reactors on the basis of mathematical models.

Create the model of static and dynamic behavior of chemical reactors on the basis of numerical solution of mathematical models.

Interpret the experimental kinetic data on the basis of kinetic models.

Design the industrial reactor using developed kinetic models.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

R:Schmidt L D.: The Engineering of Chemical Reactions, Oxford University Press, 1998.

R:H.S.Fogler,Elements of Chemical Rection Engineering,2nd Edition,Prentice Hall, 1992

A:J.G. Sanchéz Marcano and T.T. Tsotsis, Catalytic Membranes and Membrane Reactors

A:WWW page of prof. H.Scott Fogler: http://www.engin.umich.edu/~cre/

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)

1. web.vscht.cz/bernauem/vyuka/vyuka.html

2. WWW stránka prof. H.Scott Foglera: http://www.engin.umich.edu/~cre/

3. Matlab software.

4. Macrocommands GAUSSIE (numerical integration), SIRK42E (numerical solution of system of ODE) in Excel.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)

1. Reaction rate definition. Elementary reactions. Systems of chemical reaction.

2. Balances in isothermal reacting systems. Stoichiometry, conversion.

3. Basic models of chemical reactors for homogeneous systems.

4. Kinetic parameters estimation from isothermal kinetic data.

5. Energy balance in reacting systems. Models of homogeneous non isothermal reactors.

6. Dynamic behaviour of non isothermal homogeneous reactors.

7. Heterogeneous catalytic reactions in a gas phase.

8. Mass and heat transfer in porous catalyst.

9. Fixed bed reactor.

10. Simultaneous separations and reactions.

11. Catalytic membrane separation processes and reactors.

12. Pervaporation membrane reactors

13. Membrane bioreactors.

14. Industrial reactor design.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)

Chemical Engineering

Mathematics

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 5 112 / 140