Engineering Thermodynamics - S105011
Anglický název: Engineering Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM105004
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N105011
Je záměnnost pro: N105011, AM105004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The module belongs among the basic subjects of the inorganic technology specialization. In the frame of this module students obtain the knowledge from the field of phase equilibria of condensed systems, chemical equilibria and electrochemistry. Emphasis is given to theoretical principles as well as to their connection with real processes in chemical industry.
Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

• create phase diagrams of condensed systems for 2, 3 and 4 components

• calculate the equilibrium composition for chemical reactions at given pressure and temperature

• calculate equilibrium potencial of electrochemical system

• determine electrochemical reaction rate of common electrochemical systems which are controlled by charge transport or mass transport

Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)
Literatura - angličtina

1. Physical Chemistry (Second Edition), Robert G. Mortimer, ISBN: 978-0-12-508345-4

2. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry.John Wiley and Sons, Inc. Online ISBN: 9783527306732

3. Chemical Thermodynamics, Leo Lue, ISBN: 978-87-7681-497-7

http://bookboon.com/cs/chemical-thermodynamics-ebook

Poslední úprava: Krýsa Josef (23.01.2015)
Studijní opory - angličtina

recommended literature

database of salts solubilities

database of thermodynamic properties of chemical substances

database of standard electrode potencials

Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)
Sylabus -

1. Phase equilibrium in two component systems.

2. Phase equilibrium in thre component systems. Graphical representation

3. Phase equilibrium in four component systems. Graphical representation

4. Cyclic crystalization between two temperatures.

5. Basic thermodynamic principles

6. State behaviour of gases, relations for behaviour of gaseous and liquid mixtures

7. Standard states for electrolytes and non-electrolytes.

8. Conditions for equilibrium in systems with chemcal reaction

9. Simultaneous chemical equlibrium.

10. Adiabatic balance for chemical reaction. Limitation by equilibrium.

Charge transport in electrolytes. Basic laws in electrochemistry.

12. Electrode kinetics.

13. Limiting current density, Mixed electrode potential.

14. Shapes of polarization curves, hydrogen overpotential, oxygen overpotential,

Poslední úprava: KNOBLOCL (09.03.2012)
Studijní prerekvizity - angličtina

Physical Chemistry

Chemical Engineering

Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

For successful course pass:

test from each part must be at least 50% (1 possible repetition for each test)

exam consists from written and oral part

Poslední úprava: ROZ105 (20.01.2015)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.1 60
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.4 66
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196