Membrane Processes - S105013
Anglický název: Membrane Processes
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM105005
Pro druh:  
Garant: Bouzek Karel prof. Dr. Ing.
Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Kodým Roman Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM105005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)
The aim of this course is to make students familiar with the basic principles of the progressive membrane processes. They receive an increasing attention especially during the last few decades. After brief introduction focused on the basic membrane materials production and characterization the attention will be paid mainly to the separation processes. Both pressure as well as electric field driven processes are considered. Provided theoretical information will be documented on the examples of the industrial processes. In the final part of the course the issue of the fuel cells technology will be discussed as well.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

Students will be able to:

• understand the procedures of membrane preparation

• understand the basic methods of membrane characterization

• know industrial membrane applications

Literatura - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

R:Membrane Technology and Applications, 2nd Edition. Richard W. Baker,John Wiley & Sons, Ltd., 2004.

A:Comprehensive Membrane Science and Engineering, E. Drioli, L.Giorno, Elsevier B.V., 2010.

A:Basic Principles of Membrane Technology, 2nd Edition, M. Mulder, Kluwer Academic Publishers, 2003

A:Ion Exchange Membranes - Preparation, characterisation, modification and application. T. Sata, RSC Cambridge, 2004.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (03.01.2012)

1. Basic membrane types and their preparation

2. Characteristic properties of membranes, methods of testing

3. Membrane separation processes � classification according to the driving forces

4. Membrane separation processes based on the concentration gradient - osmosis, dialysis

5. Pressure membrane processes � reverse osmosis, ultrafiltration, microfiltration, nanofiltration

6. Electromembrane processes � electrodialysis, electrodeionization

7. Ion exchange membranes as solid electrolyte � “zero-gap” membrane electrolysis

8. Utilization of ion exchange membranes in fuel cells

9. Micro- and mezzo- porous membranes for gas and liquid separation

10. Mechanism of mass transfer in membranes

11. Utilization of membranes in separation technologies, industrial applications

12. Membrane reactors for homogeneous reactions

13. Membrane reactors for heterogeneous catalytic reactions

14. Membrane technologies in chemical industry, directions of development

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

Physical Chemistry, Chemical Engineering

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

The course is closed by completing model calculation according to the assignment. The examination has a written form.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112