Organic Chemistry: Laboratory I - S110002
Anglický název: Organic Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kozmík Václav Ing. CSc.
Ve slož. prerekvizitě: B110006, N110003, N110003A
Termíny zkoušek   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (16.12.2011)

1. Safety and first aid instructions.

2. Laboratory rules, recordkeeping, protocols, essential calculations.

3. Laboratory equipment, basic operations, techniques and apparatuses.

4. Organic solvents, dissolution, extraction, drying.

5. Stirring and heating.

6. Evaporation, crystallization, filtration.

7. Distillation at atmospheric pressure or under reduced pressure.

8. Operations under anhydrous conditions.

9. One-step syntheses of various organic substances, isolation and identification of products.

10. Multi-step syntheses.

11. Melting point determination.

12. Gas chromatography.