PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technology of Polymeric Materials Processing - S112006
Anglický název: Technology of Polymeric Materials Processing
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (22.02.2018)
Principles of fundamental converting techniques for plastics and rubbers are presented.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (22.02.2018)

Students will be able to:

describe fundamental converting techniques of polymer materials, including technology and material limitations;

select the suitable technique for the product from polymer material.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (22.02.2018)

Reyne M.: Plastic Forming Processes. Willey, ISTE London 2008. ISBN: 978-1-84821-066-0.

Tadmor Z., Gogos C.G.: Principles of Polymer Processing. Willey-Interscience 2006. ISBN: 0-471-38770-3.

Bhowmick A.K., Malcolm M.H., Benarey H.A.: Rubber Product Manufacturing Technology. Marcel Dekker, New York 1994. ISBN: 0-8247-9112-6.

D: Giles H.F., Wagner J.R., Mount E.M.: Extrusion:The Definitive Processing Guide and Handbook. William Andrew, Norwich, New York 2005. ISBN: 0-815-1473-5

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (22.02.2018)

Reyne M.: Plastic Forming Processes. Willey, ISTE London 2008. ISBN: 978-1-84821-066-0.

Lecture notes (available at the lecturer)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (22.02.2018)

1. Polymer rheology.

2. Mixing and compounding, granulation, grinding.

3. Extrusion - extruders, dies, processes in screw extruder.

4. Extrusion lines.

5. Calendering - calenders, sheet production, coating.

6. Compression and transfer molding, presses.

7. Injection molding - machines, basic technological parameters.

8. Modifications of injection molding process.

9. Molds, design principles of molded products.

10. Thermoforming, blow molding, rotomolding.

11. Dip molding, coating, casting, adhesive bonding, painting.

12. RIM, fiber spinning, laminating.

13. 3D printing, welding, finishing treatments, machining.

14. Recycling and ecology.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (22.02.2018)

The student has to pass oral examination successfully to complete the subject.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 33
Ústní zkouška 67

 
VŠCHT Praha