Hydrocarbons Analysis and Environment - S215020
Anglický název: Hydrocarbons Analysis and Environment
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

Students will have knowledge about analysis of hydrocarbons and their mixture in environment.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group Series,Vol.1: Analysis of Petroleum Hydrocarbons in Environmental Media, March 1998, Amherst Scientific Publishers, ISBN 1-884-940-14-5

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

http://cesmina.vscht.cz/trp/

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (04.04.2012)

Osnova předmětu:

1. Základy ochrany ovzduší a strategie

2. Nástroje aplikované pro ochranu ovzduší

3. Odprašování odpadních plynů

4. Snižování emisí oxidů síry ze spalovacích procesů

5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin

6. Aparáty mokrých procesů odsiřování spalin

7. Ostatní neregenerativní procesy odsiřování spalin

8. Procesy regeneratiní

9. Emise oxidů dusíku. Primární opatření ke snižování NOx

10. Emise oxidů dusíku. Sekundární opatření ke snižování NOx a kombinované procesy

11. Čištění odpadních plynů ze spaloven odpadů

12. Základy fyzikálně chemických procesů v ochraně ovzduší (absorpce, adsorpce, katalýza)

13. Biologické procesy v ochraně ovzduší

14. Opatření k omezování emisí z motorových vozidel

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

Organic Chemistry I