Laboratory Training in Environmental Technology - S216001
Anglický název: Laboratory Training in Environmental Technology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Uhlík Ondřej prof. Ing. Ph.D.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (21.05.2014)
This course gives an introduction into basic analytical or microbiological methods used in environmental technology. Students gain both theoretical background and practical experience with most common laboratory techniques. Within this course, students will have the chance to choose training in either microbiological or chemical analytical methods. They will also study the international standards (APHA, ISO) for analytical methods in the field. The course will be organized as a 1-week block course.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (21.05.2014)

Both theoretical and practical understanding of basic analytical methods used in

environmental technology and engineering focused on either microbiology or water

analysis. Practical experience with working in a laboratory.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (21.05.2014)

• M. T. Madigan, J. M. Martinko, and J. Parker. Brock Biology of Microorganisms, 11th

• Ed. Prentice Hall, 2005.

• M.M. Häggblom and I.D. Bossert. Dehalogenation: Microbial Processes and

• Environmental Applications. 2003. Kluwer Academic Publishers, London. 2003.

• H. L. Ehrlich. Geomicrobiology, 4th Edition, 2004.

• A.T. Bull, A.T. Microbial Diversity and Bioprospecting. 2004. ASM Press.

• Washington, D.C

• E.L. Madsen: Environmental Microbiology. 2008 Blackwell Publishing

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (21.05.2014)

Guided self-study, lecture, practicum, self-reliant study activities

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (21.05.2014)

Option microbiology

This course will involve 2 blocks of laboratory work:

1 Procedures for isoating bacteria with contaminants degrading activity:

1 • Isolation of consortia and individual bacteria with degradation abilities from

1 • contaminated soil - preparation and dilution of samples, bacteria cultivation,

1 • colony counting, Gram staining, microscopy, biochemical characterization of

1 • Gram-negative bacteria, identification of bacteria using MALDI-TOF MS, PCR-

1 • based detection of functional genes, agarose electrophoresis

2 Measurement of toxicity

1 • Ecotoxicity tests - as Bioscreen, Vibrio fischeri (luminescent bacteria) - and seed

1 • germination will be used for soil ecotoxicity measurements.

Option chemical analytical methods

This course will give introduction into the basic, most common laboratory techniques

used in analysis of drinkingwater, surface water or wastewater. It will involve:

1 Introduction into the lab and training on safety rules

2 Basic analytical skills (pipetting, weighing, titrations, preparing solutions etc.)

3 Gravimetric analytical methods

4 Volumetric analytical methods (neutralization capacity, chemical oxygen demand,

1 etc.)

5 Spectrophotometry (chemical oxygen demand, nitrite, nitrate, etc.)

6 Electrochemical methods (pH, redox potential, conductivity, biological oxygen

1 demand, etc.)

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (21.05.2014)

Written examination with open questions, skills test, report

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,6 45
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 73 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Průběžné a zápočtové testy 20