Hydrobiology and Microbiology in Water Technology - S217006
Anglický název: Hydrobiology and Microbiology in Water Technology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus -

1st Characterization of Hydrobiology, the topic, taxonomy. Characterization of Microbiology, about history, specification of micro-organisms, cell strategy. Characterization of bacteria, Actinomycetes, micromycetes, viruses, samples and their importance in water.

2nd Water types and sorts. Hydrobiology of standing water - aspects and abiotic factors, biocenosis, biological productivity.

3rd Growth and reproduction of bacteria, cultivations. Metabolism - enzymes, energy, catabolic and anabolic processes, cell transport.

Metabolism - element circulation, biogeochemical cycles, physiological groups of bacteria.

4th Genetics of micro-organisms. Coordination of metabolic functions in cell, adaptation and selection.

5th Extreme biotopes - acidification and eutrophication.

6th Hydrobiology of running water.

7th Water treatment biology - sources, pre-treatment, water treatment technology and management units.

8th Water treatment biology - evaluation of water, microscopic image, legislation.

9th Water treatment biology - hygienic assurance, legislation, diseases. Micro-organisms and organisms of importance in water quality, the fecal and no-fecal organisms.

10th Biology of water usage.

11th Biology of waste water, saprobity. Micro-organisms in waste water.

12th Waste water treatment biology - Stages of purification, waste water treatment plans - types. Pollution and its impact on micro-organisms. Micro-organisms in sewage sludge.

13th Waste water treatment biology - effluents, self-purification, recipients.

14th Toxicity assays. The methods and procedures for cultivations of micro-organisms. Quality assurance and quality control, ISO norms and United standards..

Poslední úprava: KNOBLOCL (10.04.2012)