Elective Project I - S217079
Anglický název: Elective Project I
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (02.02.2012)
Students are trained to apply theoretical knowledge to solve specific problems in the field of wastewater treatment, atmosphere protection technology, and waste management and treatment. The students should elaborate a project in the field of wastewater treatment, atmosphere protection technology, and waste management and treatment.
Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (01.07.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp-en/index/students/imete/study_materials/elective_project