Power Engineering and Alternative Energy Resources - S218003
Anglický název: Power Engineering and Alternative Energy Resources
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM218010
Pro druh:  
Garant: Jiříček Ivo Ing. CSc.
Macák Jan doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (17.01.2012)

1. Energy needs (past, current, future), Principles of Energy Conversion, Fuels, Combustion

2. Energy Conversion Thermodynamics, Steam Properties, Diagrams, IAPWS formulations

3. Thermal cycles: Carnot, Clausius-Rankine, Brayton, Thermal and Thermodynamic Efficiency

4. Losses: Fossil-fueled & Nuclear plants, Combined Cycles, Co-generation units, Fuel Cells

5. Corrosion and Material Problems in Power Engineering

6. Cooling cycles, Heat Pumps, Thermodynamics thereof

7. Environmental Impact of Power Production. Measures of its minimization

8. Fossil Fuels & Climate Change, Greenhouse Gas Emissions, Sustainable Future

9. Solar Energy: Electricity from Solar Thermal & Photovoltaic Systems, Heat from Active & Passive Systems

10. Wind Energy: Turbines, Aerodynamics, Electricity Production & Environmental Impact

11. Hydroelectricity: Low Head Plants, Impulse & Reaction Turbines, Pumped Storage, Wave Energy & Tidal Power

12. Bioenergy: Energy Crops, Thermochemical Conversion, Combustion, Pyrolysis, Gasification, Agropellets

13. Bioenergy: Digestion, Heat and Power from Gaseous & Liquid & Waste Fuels, Biodiesel, Ethanol,

14. Geothermal Energy: Hot Dry Rocks, Physical & Latent & Chemical Storage Materials