Basic Toxicology and Ecology - S240011
Anglický název: Basic Toxicology and Ecology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Mocová Klára Anna Mgr. Ph.D. (04.11.2013)

Lectures are given according mutual settlement between students and teacher, regularly during winter semester. Email communication necessary.

1. Toxicology like a scientific branch - history, definition, basic terms and relation.

2. Thinking about risk of chemicals for human.

3. Chemical individuality and toxicity. Human variability and sensitivity for poisons.

4. Types of toxic effect. Local toxic effect. Biochemical toxic effect. Immunotoxicity.

6. Mutagenity. Cancerogenity. Terratogenity.

6. Behaviour of toxic compounds in the human body.

7. Types of entry. Distribution.

8. Metabolism - types of biotransformation relations.

9. Storage. Excretion. Receptors for toxic chemicals.

10. Toxicity assessment - acute, subacute and chronic toxicity.

11. Selected inorganic toxic compounds.

12. Selected organic toxic compounds.

13. Impact of specific toxic chemicals on the environment.

14. Test