Trends in Biotechnologies - S319004
Anglický název: Trends in Biotechnologies
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení principu členění biotechnologií, základních charakteristik jednotlivých oblastí biotechnologií a procesů klíčových pro jejich realizaci. V průběhu výuky je prohloubeno porozumění souvislostí mezi jednotlivými procesy, aparáty a výrobními postupy. Předmět je zaměřen zejména na moderní trendy v biotechnologiích s ohledem na jejich aktuální potřeby a perspektivy budoucího vývoje.
Poslední úprava: Brányik Tomáš (23.01.2018)
Literatura -

Z: Flickinger, M: Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology, Wiley, Hoboken, 2010, ISBN: 9780470054581

Z:Moo-Young M.,Comprehensive Biotechnology,Volume 3,Industrial Biotechnology and Comodity Products,Elsevier,2011, ISBN: 9780080885049

D: Najafpour G. D., Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier B.V,.Amsterdam, 2007, ISBN: 978-0-444-52845-2

D: Rehm H.-J., Reed G., Biotechnology, WILEY-VCH, 1993, ISBN: 9783527283101

D: Rehm H.-J., Reed G., Biotechnology, Second Edition, WILEY-VCH, 1991, ISBN: 9783527283101

Poslední úprava: Brányik Tomáš (23.01.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=465

Poslední úprava: Brányik Tomáš (23.01.2018)
Sylabus -

1. Povaha biotechnologie

2. Principy mikrobiálního růstu a kinetiky enzymů

3. Bioreaktory a pokročilé fermentační technologie

4. Substráty pro biotechnologii a přípravné operace

5. Geneticky modifikované organismy v biotechnologiích

6. Mikrobiální produkce rekombinantních proteinů

7. Biotechnologie jednobuněčných řas

8. Biotechnologická aplikace extremofilů

9. Trendy v pivovarnictví

10. Trendy ve vinařství

11. Výroba biopaliv

12. Biologické zpracování odpadního vzduchu

13. Biologické čištění odpadních vod a půdy

14. Bezpečnost v biotechnologii a její vnímání veřejností

Poslední úprava: Brányik Tomáš (19.09.2018)
Studijní prerekvizity -

Alespoň základní znalosti z předmětů Biochemie, Mikrobiologie a Chemické inženýrství.

Poslední úprava: Brányik Tomáš (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouškový test (hodnocený minimálně 50%).

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Brányik Tomáš (23.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.6 46
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 30