Atomic Spectroscopy - S402005
Anglický název: Atomic Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Kaňa Antonín doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM402001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
In lectures, students learn about modern methods of trace element analysis based on the principles of atomic spectroscopy. Introductory part of the course is devoted to theoretical principles, the structure of the atom, energy transitions in the electron shell of atoms and basic structural elements used in atomic spectroscopy. The main part of the course comprises atomic absorption spectroscopy, which is currently the most widely used technique of elemental analysis. Students learn the used radiation sources, methods of atomization interference correction methods and some special approaches to the analysis (generation of volatile compounds, electrolytic deposition of analyte). Another series of lectures is devoted to emission spectral analysis, students will learn various methods of excitation spectra, such as spark, arc, glow discharge, plasma and laser. Attention is also paid to the atomic fluorescence spectroscopy, the X-ray, electron and mass spectroscopy. In the lectures on applications, students get acquainted with work in the trace lab, use of coupled techniques for speciation analysis, the methods of preparation of various types of samples (water, biological materials, ores and rocks) and the possibilities of using atomic spectroscopy techniques for in situ analysis. In the laboratory, students learn the practical application of some of these techniques (different types of atomic absorption spectroscopy, mass spectroscopy, inductively coupled plasma and X-ray fluorescence spectroscopy) for elemental analysis of major and trace amounts of elemets in rocks. Samples collected in areas Inter-university underground laboratory Josef Will be analyzed.
Poslední úprava: VED402 (18.09.2013)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students completing the course will acquire theoretical and practical knowledge of the methods of elemental analysis using optical spectroscopy (absorption, emission and fluorescence), X-ray spectrometry and mass spectrometry. They will be familiar with the various methods of sample preparation and problems of cleanness in trace laboratory.

Poslední úprava: VED402 (18.09.2013)
Literatura - angličtina

R: Cullen M.: Atomic Spectroscopy in Elemental Analysis, Blackwell, ISBN 1-84127-333-3

R: José A.C. Broekaert: Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas, Wiley, ISBN 978-3-527-31282-5

Skripta (in Czech): Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektroskopie, Univerzita Pardubice 1997. ISBN 80-7194-114-X

R: Ebdon L., Evans E.H., Fisher A.S., Hill S.J.: An Introduction to Analytical Atomic Spectrometry. Willey 1998, ISBN 978-0-471-97418-5

Poslední úprava: Mestek Oto (20.02.2018)
Studijní opory - angličtina

http://web.vscht.cz/~koplikr/Atomov%c3%a1%20%20spektrometrie.pdf

Poslední úprava: Mestek Oto (03.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

Passing labs and acknowledgement of protocols by assistant professor.

An oral examination.

Student can use only two reparative terms.

Poslední úprava: VED402 (18.09.2013)
Sylabus - angličtina

1. Structure of atoms, interaction of electrons with electromagnetic radiation

2. Basics of optics, construction of monochromators and polychromators

3. Atomic absorption spectroscopy (AAS): light sources and detectors

4. AAS: flame and electrothermal atomization

5. AAS: interferences and background correction, optimization and signal processing

6. AAS: special techniques, hydride generation, determination of mercury

7. Atomic fluorescence spectroscopy,

8. Flame emission spectrometry, spectrography with spark and arc excitation, glow-discharge emission spectroscopy

9. Inductively coupled plasma and direct plasma optical emission spectroscopy, laser induced breakdown spectroscopy

10. Inductively coupled plasma mass spectrometry

11. Sample preparation for trace elements’ analysis

12. Hyphenated techniques for trace elements’ speciation

13. X-ray fluorescence analysis

14. Electron spectroscopy, surface analysis

Poslední úprava: VED402 (18.09.2013)
Studijní prerekvizity - angličtina

Basic knowledge of analytical chemistry

Poslední úprava: Mestek Oto (03.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Zkouškový test 50