Analytical Chemistry: Laboratory II - S402007
Anglický název: Analytical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Člupek Martin Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (13.11.2012)
"Analytical Chemistry: Laboratory II" are focused on advanced instrumental methods commonly used in process laboratories. Laboratories follows the "Analytical chemistry: Laboratory I" and extend knowledge of analytical chemistry applicable in practice. Students will meet with advanced analytical methods, including the in situ analysis, which commonly include complicated data processing than in case of LACH I.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (13.11.2012)

Students will learn:

The basic principles of spectroscopic, chromatographic and flow analysis.

The principles of in-situ analysis and fundamentals for creation of experimental outputs in the form of laboratory reports.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: VED402 (14.08.2013)

www.vscht.cz/anl/lach2

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (06.09.2012)

1. Fluorimetry

2. Atomic absorption spectroscopy,

3. Gas chromatography

4. Flow injection analysis

5. Raman spectroscopy,

6. Near-infrared spectroscopy,

7. in situ analytical techniques

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (13.11.2012)

The previous experience from ANALYTICAL laboratory of any kind is expected.

The knowledge of MS Excel and general ability to work with computer is essential for vast majority of works.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: VED402 (12.09.2013)

The previous experience from ANALYTICAL laboratory of any kind is expected.

The knowledge of MS Excel and general ability to work with computer is essential for vast majority of works.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Průběžné a zápočtové testy 10