PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Electroanalytical Methods - S402012
Anglický název: Electroanalytical Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Ludvík Jiří prof. RNDr. CSc.
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (13.03.2012)

1. Theoretical fundamentals of electroanalytical chemistry

2. Low/high frequency conductometry, dielektrometry

3. Potentiometry

4. Potentiometric titration, instrumentation of potentiometric techniques

5. Constant current potentiometry

6. Electrolysis, electrogravimetry

7. Potentiostatic coulometry, coulometric titration

8. Voltammperometry

9. Voltammetry instrumentation

10. Polarography

11. AC voltammetry and electroimpedance spectroscopy (EIS)

12. Amperometry, amperometric sensors

13. Semiconductor conductivity sensors (CHEMFET, ISFET)

14. Measurement in flowing liquids - LC detectors

 
VŠCHT Praha