Chemical Kinetics - S403006
Anglický název: Chemical Kinetics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM403005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Reaction rate, kinetic equations.

2. Temperature dependence of reaction rates.

3. Theories of chemical kinetics.

4. Kinetic analysis of homogeneous reactions.

5. Simultaneous homogeneous reactions.

6. Reaction mechanism.

7. Homogeneous flow reactions.

8. Isothermal and adiabatic homogeneous flow reactors.

9. General catalysis.

10. Heterogeneous catalysis.

11. Catalytic reactors.

12. Kinetic analysis of heterogeneous reactions.

13. Homogeneous catalysis.

14. Kinetics of enzymatic reactions.

Poslední úprava: KNOBLOCL (09.03.2012)