Physical Chemistry: Laboratory II - S403012
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB403006
Pro druh:  
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AB403006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (25.07.2012)

Separate introduction in english for each laboratory work.

Sylabus -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (25.07.2012)

1. Partial molar volumes in binary systems.

2. Measurement of cell electromotive force - determination of activity coefficient of electrolytes.

3. Conductivity of electrolytes - solubility product, infinite-dilution molar conductivity.

4. Kinetics of the second-order reaction.

5. Determination of activation energy of the first- and second-order reactions.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (23.02.2018)

To obtain the credit it is necessary to pass all prescribed laboratory works, to elaborate and to defend the protocols to them. The resulting mark is calculated from the results of control tests and laboratory works (protocols).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,4 12
Práce na individuálním projektu 0,7 20
3 / 3 74 / 84