Physical Chemistry: Laboratory I - S403013
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura - angličtina

Separate introduction in english for each laboratory work.

Poslední úprava: Vrbka Pavel (25.07.2012)
Sylabus -

1. Ideal-gas equation of state - determination of molar mass by V. Meyer's method.

2. One-component phase equilibrium - saturated vapour pressure of liquids.

3. Phase diagrams of two-components condensed system - solid-liquid equilibrium.

4. Colligative properties - freezing point depression.

5. Temperature dependence of solubility of salts.

6. Calorimetry I - heat of solution of inorganic salts.

7. Calorimetry II - enthalpy of combustion.

8. Kinetics of the first-order reaction.

9. Vapour-liquid equilibrium.

10.Phase diagrams of three-components condensed system - liquid-liquid equilibrium.

Poslední úprava: KNOBLOCL (12.01.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

To obtain the credit it is necessary to pass all prescribed laboratory work, to elaborate and to defend the protocols to them. The resulting mark is calculated from the success of control tests and laboratory works (protocols).

Poslední úprava: Vrbka Pavel (23.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 0.6 18
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100