Physical Chemistry of Colloidal Systems - S403016
Anglický název: Physical Chemistry of Colloidal Systems
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
This course extends the basic course Physical Chemistry I with focus on biological sciences. Covered are general laws governing behavior of systems from the molecular point of view as well as applications in biochemistry and colloidal chemistry.
Poslední úprava: Kolafa Jiří (26.09.2013)
Literatura - angličtina

Talks, exercises: http://old.vscht.cz/fch/en/tools/kolafa/S403016.html

Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Physical chemistry in brief: http://old.vscht.cz/fch/en/tools/breviary.html

Poslední úprava: Kolafa Jiří (16.09.2015)
Metody výuky - angličtina

Lectures, exercises.

Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Sylabus - angličtina

1. Formal chemical kinetics: Concepts, simple and simultaneous reactions.

2. Reaction mechanisms, catalysis, enzyme kinetics (Michaelis–Menten), inhibition.

3. Equilibrium thermodynamics: Gibbs and Helmholtz functions, activity, chemical potential. Chemical equilibria, the direction of chemical reaction, simultaneous reactions.

4. Chemical equilibria in aqueuous solutions: pH, weak acids and bases and their salts, buffers, slightly soluble salts.

5. Statistical thermodynamics light: Pressure of ideal gas and the interpretation of temperature, Boltzmann probability, entropy.

6. Electrostatic phenomena in ionic solutions: Debye-Hückel theory, electrical double layer.

7. Electrochemistry: Galvanic cells, Nernst equation.

8. Thermodynamics of mixtures: Colligative properties, osmotic pressure.

9. Nonequilibrium thermodynamics: Transport properties, Fick's laws, diffusivity, electrical conductivity.

10. Interfaces: Surface and interface tension, wetting. Curved interfaces, nucleation.

11. Adsorption: Surface excess and Gibbs adsorption isotherm. Adsorption isotherms and models (Freundlich, Langmuir, BET).

12. Dispersion systems - classification: Colloid, sol, gel, foam, emulsion, aerosol; solutions of macromolecules; micelles, surface films. Rheology, optical properties.

13. Dispersion systems - phenomena: Forces between colloidal particles. Sedimentation, electrokinetic phenomena, zeta potential.

14. Stability of colloidal systems (DLVO theory).

Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Physicial Chemistry I or equivalent

Mathematics I or equivalent

Poslední úprava: Kolafa Jiří (26.09.2013)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 10