Phase Equilibria - S403020
Anglický název: Phase Equilibria
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (13.03.2012)

1. Mixing Properties and Excess Properties of Solutions.

2. Partial Molar Quantities in Liquid Solutions.

3. Chemical Potential, Fugacity, Activity. Standard States.

4. Thermodynamic Stability. General Equations of Phase Equilibria.

5. Thermodynamic Models of Solutions.

6. Vapor-Liquid Equilibria: Experiment, Consistency, Correlation.

7. Vapor-Liquid Equilibria: Calculation, Estimation.

8. Vapor-Liquid Equilibria at High Pressures: Retrograde Phenomena.

9. Solubility of Gases in Liquids: Experiment and Thermodynamic Description.

10. Solubility of Gases in Liquids: Effects of Pressure and Temperature, Estimation.

11. Liquid-Liquid Equilibria: Experiment, Calculation and Correlation in Binary Systems.

12. Liquid-Liquid Equilibria in Multicomponent Systems, Estimation.

13. Solid-Liquid Equilibria: Experiment, Phase Diagrams.

14. Solid-Liquid Equilibria: Calculation.