Quantum Chemistry - S403021
Anglický název: Quantum Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Bureš Michal Ing. CSc.
Záměnnost : N403021
Je záměnnost pro: N403021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Basic information on the methods of modern quantum chemistry (i.e. quantum theory of atoms and molecules) is provided in this course. The students will learn both the theory and practical applications on problems in the fields of physical chemistry, spectroscopy, inorganic and organics chemistry.
Poslední úprava: Kopecká Blanka (03.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

The students will know:

theoretical foundations of quantum theory of atoms and molecules

the work with the basic SW in quantum chemistry

how to formulate and solve problems related to the structure and properties of molecules and molecular systems

Poslední úprava: Kopecká Blanka (03.08.2018)
Literatura -

R: A. Szabo, S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry. Dover Publications, 1996, 0486691861.

R: I. Levine: Quantum chemistry. Prentice Hall, 2009, 0-13-613106-9.

R: P. W. Atkins, R. R. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford 2010, 0199541426.

R: M. Bureš: Chemická fyzika, SNTL, Praha, 1986.

A: R. Polák, R. Zahradník: Kvantová chemie, SNTL Praha 1988

A: C. J. Cramer: Essentials of Computational Chemistry. J.Wiley and Sons, 2004, 0470091827.

Poslední úprava: Kopecká Blanka (03.08.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403021.html

Poslední úprava: Kopecká Blanka (03.08.2018)
Sylabus -

1. Principles of quantum mechanics: postulates, principle of superposition, wave function.

2. Bases, operators, eigenvalues.

3. The Hamilton operator, the Schroedinger equation, particle in a box.

4. Linear harmonic oscillator.

5. Operators of orbital momentum.

6. The hydrogen atom, spin.

7. Matrix formulation of the Schroedinger equation and its numerical solving.

8. Systems with many particles, Slater determinant.

9. Energy of molecules, formulation of the Hamiltonian for real molecule.

10. The SCF method, Roothaan equations.

11. Huckel orbitals, Slater orbitals.

12. Ab intio calculations, estimation of the correlation energy.

13. Molecular properties: total energy, orbital energies, molecular geometry.

14. Molecular properties: Population analysis, dipole moment.

Poslední úprava: KNOBLOCL (12.03.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 4 140 / 112