Structure and Properties of Molecules - S403024
Anglický název: Structure and Properties of Molecules
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM403030
Garant: Bureš Michal Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Molecular symmetry: principles of the group theory.

2. Molecular symmetry: point groups.

3. Molecular symmetry: matrix representation of a group, irreducible representations.

4. Molecular symmetry: symmetry of orbitals.

5. Introduction to spectroscopy: types of spectra, transition moment, Raman spectra.

6. Rotational spectra: selection rules, calculations of molecular geometry, the Stark effect.

7. Vibrational spectra of diatomic molecules: selection rules, vibrational-rotational interactions, anharmonical vibrations.

8. The Lagrange equations.

9. Vibrational spectra of general molecules: FG-analysis.

10. Symmetry of normal vibrations.

11. Electronic spectra: selection rules, Franck-Condon principle.

12. Roentgen spectra, photoelectron spectroscopy.

13. The Zeeman effect, ESR.

14. NMR, the screening effect, chemical shift, spin-spin interaction.

Poslední úprava: KNOBLOCL (12.03.2012)