Processing of Physico-Chemical Data - S403038
Anglický název: Processing of Physico-Chemical Data
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc.
Malijevský Alexandr prof. Mgr. Ph.D., DSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus -

1. Opakování analýzy funkcí jedné proměnné

2. Opakování analýzy funkcí více proměnných, Legendreova transformace

3. Obyčejné diferenciální rovnice: elementární metody řešení, aplikace v chemické kinetice

4. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic, speciální metody (Laplaceova transformace)

5. Parciální diferenciální rovnice, formulace, použití: difuze

6. Fourierova transformace, aplikace při řešení diferenciálních rovnic

7. Fourierova transformace, aplikace ve spektroskopii

8. Základy variačního počtu, metoda Lagrangeových multiplikátorů, aplikace: statistická termodynamika

9. Základy numerické matematiky: interpolace a extrapolace, numerická derivace a kvadratura

10. Numerická řešení diferenciálních rovnic

11. Fitování funkcí

12. Základy matematické statistiky I

13. Základy matematické statistiky II

14. Návrh experimentu z hlediska statistiky a chyb

Poslední úprava: TAJ403 (11.08.2015)